Speciální laboratorní metody

Zvyšte si šanci na úspěch

Klinika GENNET nabízí kromě standardních postupů v rámci technik asistované reprodukce možnost využití speciálních laboratorních metod, které mohou výrazně zvýšit šanci na úspěšnou léčbu. Zároveň mohou tyto postupy částečně kompenzovat některé genetické predispozice, které by mohly mít negativní vliv na úspěšnost léčby. Nejvhodnější postup léčby každému páru doporučí lékař, případně embryolog.