Nejčastější dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky.

 • Proč si mám vybrat právě kliniku GENNET?

  GENNET je klinika s mnohaletou tradicí a řadí se mezi přední evropské IVF kliniky. Našim pacientům nabízíme úspěšnou komplexní léčbu za použití nejmodernějšího technologického vybavení, špičkových genetických a imunologických laboratoří. V neposlední řadě u nás najdete vždy profesionální, osobní a lidský přístup.

 • Kdo může podstoupit léčbu IVF?

  Dle platné české legislativy nabízí klinika GENNET léčbu neplodnosti pouze heterosexuálním párům, kdy věk ženy nepřekročil daný limit pro využití metod asistované reprodukce V den embryo transferu či inseminace nesmí být žena starší než 48 let a 364 dní. Léčba po 49. narozeninách ženy již není možná.

  Dle českých zákonů nelze poskytnout léčbu IVF single ženám. V případě zájmu o takovou léčbu se můžete obrátit na kliniky Nova Vita v Estonsku a Finsku

 • Jaká je úspěšnost léčby neplodnosti na klinice GENNET?

  Průměrná úspěšnost léčby našich klientek všech věkových kategorií a všech typů léčby je momentálně více než 65 %. 

  Úspěšnost vždy závisí na věku klientky a typu léčby. Díky špičkové práci našich zkušených embryologů dosahujeme více než 85% úspěšnosti oplození vajíček. Úspěšnost IVF programu dosahuje až 57 %.

 • Jaká je čekací doba na léčbu?

  V případě IVF léčby s vlastními buňkami nemáme žádnou čekací dobu. Léčbu můžete zahájit, jakmile dodáte veškerá potřebná vyšetření a lékař Vám připraví individuální léčebný plán.

  V případě léčby s darovanými oocyty je čekací doba na samotný termín léčby zhruba 2 měsíce. Tento čas je nezbytný pro synchronizaci menstruačního cyklu příjemkyně a dárkyně tak, aby mohl proběhnout transfer čerstvého embrya.

  V případě léčby s darovanými embryi je čekací doba zhruba 2 měsíce, v závislosti na charakteristikách a požadavcích léčeného páru.

 • Je léčba IVF hrazena pojišťovnou?

  Zdravotní péči poskytovanou v souvislosti s léčbou neplodnosti hradí pojišťovny ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 40 let, ostatním ženám ve věku od 22 do 40 let

  Pojišťovna proplácí ženě tři cykly umělého oplodnění za život, popř. čtyři, bylo-li v prvních dvou cyklech transferováno pouze jedno embryo.

  Pojišťovna hradí pacientce ultrazvuková a krevní vyšetření, odběr oocytů v celkové anestezii a přenos embrya 3. dne.
  Nadstandardní laboratorní metody nejsou pojišťovnou hrazeny. (např. ISCI, prodloužená kultivace embryí, TESA, MESE, MFFS, Asistovaný Hatching, EmbryoGlue, či Embryoscope)

  Doplatek na stimulační léky se liší dle výše předepsaných dávek a konkrétního stimulačního protokolu.

 • Existují nějaké BMI limity pro léčbu?

  Hodnota BMI (body mass index) má významný vliv na úspěšnost IVF léčby, která je výrazně snížena již při hodnotě nad 35.

  U pacientek s nadváhou je obvykle odběr oocytů technicky obtížný – ovaria jsou pro aspirační jehlu špatně dostupná a zisk oocytů nemusí být odpovídající.

  Při snaze o aspiraci (odsátí oocytů je při zhoršené dostupnosti vyšší riziko poranění okolních orgánů (střev, velkých cév či močového měchýře). V případě takového poranění je nezbytný urgentní zákrok na operačním sále, který však na našem pracovišti nejsme schopni zajistit.

  Pro pacienty s nadváhou je taktéž velmi rizikové podání celkové anestezie.

  Abychom zajistili co nejbezpečnější a nejúspěšnější léčbu, nastavili jsme limit pro léčbu IVF s vlastními oocyty na hranici BMI 35. V případě, že pacient přesáhne tento limit, odběr oocytů nemůže být proveden. Pro všechny ostatní typy léčby je limit nastavený na BMI 40.  

 • Potřebuji k první návštěvě v GENNETu doporučení svého gynekologa nebo jiného lékaře?

  Návštěva centra asistované reprodukce se doporučuje párům, které spolu mají nechráněný pohlavní styk minimálně rok, aniž by došlo k otěhotnění.
  Doporučení lékaře ke konzultaci na klinice GENNET není nutné. Pokud však již máte za sebou nějaká vyšetření, přineste si jejich výsledky s sebou.

 • Kdo jsou vaše dárkyně vajíček?

  Našimi dárkyněmi jsou převážně studentky vysokých škol či mladé matky ve věku 18-35 let. Před samotným zařazením do darovacího programu podstoupí dárkyně řadu vyšetření a je jim odebrána důkladná osobní a rodinná anamnéza. Všechny naše dárkyně podstupují gynekologické vyšetření, genetické testy a jsou opakovaně testovány na pohlavně přenosné choroby.

  Více informací o darovacím programu

 • Jak pro mě vyberete vhodnou dárkyni?

  Vhodnou dárkyni pro Vás vybírá specializovaný darovací tým z naší široké databáze na základě Vašich fyzických vlastností s přihlédnutím k Vašim preferencím. V případě zájmu je možné využít pro výběr vhodné dárkyně také fotografie budoucích rodičů. Jelikož je dle platné české legislativy darovací program v České republice zcela anonymní, o dárkyni se dozvíte její základní charakteristiky jako je barva vlasů, očí, výška a váha.

  Více informací o darovacím programu

   

 • Jaké jsou rozdíly mezi těhotenským screeningem u mého gynekologa a na klinice GENNET?

  Základní screeningová vyšetření ve 20. - 22. týdnu a ve 30.- 32. týdnu těhotenství jsou v kompetenci registrujících gynekologů,  jsou hrazena z veřejného pojištění. Provádí je Váš registrující gynekolog.

  Kliniky Gennet screening ve 20. – 22. týdnu ani ve 30. – 32. týdnu těhotenství  neprovádí. Více o pravidelných ultrazvukových vyšetřeních v těhotenství se můžete dočíst v doporučených postupech ČGPS ČLS JEP

  Česká gynekologická a porodnická společnost  doporučuje zvážit provedení:  Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství, které patří k nejdůležitějším ultrazvukovým vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, stejně tak jako není hrazen screening v I. trimestru.

  Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20. – 22. týdnu není totožné s podrobným hodnocením morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství.

  Kliniky Gennet provádějí následující ultrazvuková vyšetření v těhotenství: 

  • Screening vrozených vývojových vad a preeklapsie v I. Trimestru,
  •  Podrobné hodnocení  morfologie plodu ve 20.-22. týdnu,
  •  Kontrolní ultrazvuková vyšetření na žádost těhotné nad rámec běžné péče,
  •  Konziliární ultrazvuková vyšetření na žádost registrujících gynekologů. Konziliární ultrazvukové vyšetření je hrazeno z veřejného pojištění.

  V případě, že byste měli zájem o podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření, či máte nějaký další dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.

  Doporučení od registrujících gynekologů žádáme proto, abychom věděli o jaké ultrazvukové vyšetření se jedná, zda má klientka podstoupit konziliární vyšetření nebo screening v I. trimestru či  podrobnou morfologii plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství.