Invazivní vyšetření

CVS – odběr choriových klků

Odběr choriových klků (tkáně, ze které vzniká placenta)

  • Zákrok se provádí v časných stadiích gravidity mezi 10. až 13. týdnem těhotenství.
  • Před zákrokem se provádí lokální znecitlivění kůže.
  • Odběr klků se provádí tenkou jehlou přes stěnu břišní (vzorek se odebírá ze základu placenty, k plodu a do plodové vody jehla neproniká).
  • Při vyšetření metodou AmnioPCR je výsledek znám do 48 hodin od odběru.
  • Výsledek kompletního chromozomálního vyšetření (karyotyp) trvá asi dva týdny.
  • Riziko těhotenské ztráty je 0,5–1 %.