Politika kvality a etický kodex

Politika kvality

Zaměření společnosti

Společnost GENNET, s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena v roce 1996, jako centrum lékařské genetiky. Své služby postupně rozšířila o další odbornosti, jako je fetální medicína, reprodukční medicína, gynekologie a porodnictví, urologie, alergologie a klinická imunologie. Dále je společnost provozovatel genetických laboratoří, imunologické laboratoře, embryologické a andrologické laboratoře, kryobanky, tkáňové a kmenové banky. Společnost se také zabývá vývojem a výzkumem nových metod fetální medicíny, genetického testování, diagnostických a léčebných metod k léčbě neplodnosti mužů a žen. Zákazníci klinik společnosti mohou využít služeb našich odborníků celkem na čtyřech pobočkách - tři se nacházejí v Praze (GENNET Letná, GENNET Archa a GENNET Pekařská) a jedna v Liberci (GENNET Liberec).

Od dubna roku 2023 vznikla pro genetické laboratoře nová obchodní značka GNTlabs by GENNET (dále jen „GNTlabs“) pod kterou budou genetické laboratoře nově vystupovat zejména při spolupráci se zahraničními zákazníky.

V současné době jsou kliniky společnosti místem, kde je poskytována komplexní péče v oblasti reprodukční medicíny na jednom místě. Cílem je zákazníkům zajistit co nejsnadnější cestu k jejich vytyčenému cíli - mít zdravé dítě.

Společnost disponuje moderním vybavením, nejnovějšími technologiemi a poskytuje profesionální a individuální přístup ke každému zákazníkovi, proto se na společnost každoročně s důvěrou obrací tisíce zákazníků z celého světa. Od roku 2015 jsou kliniky společnosti navíc členem skupiny FutureLife, a.s., která sdružuje zdravotnická zařízení zabývající se reprodukčním zdravím, nejen v České Republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Kliniky společnosti jsou od roku 2007 certifikovány a mají nastavený systém řízení kvality dle požadavků mezinárodní normy ISO 9001 Zdravotnické laboratoře byly prvně akreditovány v roce 2009 dle mezinárodní normy ISO 15189. Laboratoře GENNET, jako akreditovaná část, nabízí své služby na klinikách společnosti v Praze a Liberci na celkem 8 pracovištích zdravotnických laboratoří v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení k akreditaci.

VIZE společnosti

Chceme, aby naše společnost byla vnímána pacienty a doporučujícími lékaři, jako profesionální pracoviště na špičkové úrovni. Přejeme si, aby se u nás pacienti cítili dobře, a chceme jim poskytovat maximální možný servis.

Chceme udržet důvěru, kterou v nás vkládají naši kolegové – doporučující lékaři a doufáme, že jim do ordinací budeme vracet spokojeného pacienta, a že budou dostávat správné výsledky laboratorních vyšetření v krátkých lhůtách.

Chceme být v genetických laboratořích odborně ,,up to date“ a největší (z hlediska rozsahu vyšetření a počtů výkonů) v ČR, srovnatelní s evropskou konkurencí.

MOTTO společnosti

 

„Where Excellence Meets Hope“

Standard služeb

 • poskytovat kvalitní zdravotní péči na nejlepší možné dosažitelné úrovni v podmínkách ambulantního provozu
 • orientovat se především na pacienta a jeho spokojenost
 • vybavovat pracoviště nejmodernějšími přístroji a neustále modernizovat naše vybavení tak, abychom sledovali nejnovější trendy a metody vyšetření v našem oboru
 • dodržovat zásady správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření
 • účast na externích kontrolách kvality s vysokou úspěšností
 • dodržovat všechny normy a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v ambulantní části společnosti a laboratořích
 • s citlivými osobními údaji a informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na jejich ochranu, bezpečnost a důvěrnost

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnancůn

 • neustálým zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců vytvářet personálně odborné předpoklady pro zajištění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni
 • sledovat trendy v oblasti medicíny a metodách laboratorních vyšetření a zavádět je do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb

Zapojení do systému kvality

 • zajišťovat seznámení všech zaměstnanců s dokumentací v rozsahu jejich činností a povinností
 • dodržování platných postupů v praxi a navrhování opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality
 • uplatnění systému managementu kvality napříč společností
 • procesní přístup zajišťující trvalé a důsledné plnění požadavků zákazníků a dosahování efektivních procesů výkonnosti
 • stanovení a pravidelné přezkoumání dílčích cílů kvality vedoucích k neustálému zlepšování

Závazek trvalé shody s požadavky norem

 • trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 15189

Závazek k plnění požadavků MPA

 • Laboratoře GENNET se zavazují k plnění požadavků MPA 00-09-.. při uplatňování flexibilního rozsahu akreditace
 • pro uspokojení požadavků zákazníků na vyšetření byl laboratoři přiznán flexibilní rozsah akreditace

Spokojenost zákazníků

 • zajišťovat kompletní servis pro zákazníky - doporučující lékaře a pacienty
 • z pohledu laboratoře v rámci systému managementu kvality je cílem zajistit spokojenost zákazníka – žadatele o laboratorní vyšetření s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností, přesností a včasností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření

 

Tímto prohlášením se zavazujeme k neustálému zlepšování společnosti a efektivnosti systému managementu kvality.