Genetické poradenství

Lékařská genetika se zabývá diagnózou a prevencí chorob s dědičnou složkou. Klinika GENNET je zaměřena hlavně na choroby a stavy ovlivňující plodnost a vedoucí k vrozeným vadám. V našich specializovaných poradnách se zaměřujeme také na dědičné smyslové vady a nádorové choroby.

Důvody genetického vyšetření:

 • vrozená vada nebo choroba s možnou dědičnou složkou v rodině,
 • narození dítěte s vrozenou vadou,
 • neplodnost, opakované spontánní potraty, porod mrtvého dítěte,
 • plánování těhotenství po onkologické léčbě,
 • opakovaný nebo častý výskyt nádorů v rodině,
 • příbuzenský vztah,
 • těhotenství
  • matek ve věku nad 35 let, otců nad 45 let,
  • s pozitivním výsledkem ultrazvukového nebo biochemického vyšetření,
  • s rizikem opakování dědičné vady, která se již v rodině vyskytla,
  • vystavená vnějším vlivům – lékům, ionizujícímu záření (rentgen)
  • a infekčním onemocněním.

Jak genetické vyšetření probíhá?

V rámci konzultace lékař-klinický genetik zjišťuje podrobnosti o zdravotním stavu pacienta a chorobách členů jeho rodiny (anamnéza), na jejichž základě vytvoří nejméně třígenerační rodokmen rodiny (genealogie). Zhodnocení anamnézy a genealogie pomáhá určit, o jaký typ dědičného onemocnění se v rodině může jednat, a dle toho je pacientovi doporučeno konziliární vyšetření u specialisty jiného oboru a indikováno cílené laboratorní nebo zobrazovací vyšetření, například: