Nádorová genetika

Onkogenetika

Onkologická onemocnění se v populaci vyskytují často, ale pouze 5–10 % z nich (u dětí 15–20 %) vzniká na podkladě dědičné dispozice. Právě na tuto skupinu nádorových onemocnění se genetické vyšetření zaměřuje.

Cílem genetického vyšetření je upřesnit riziko nádorových onemocnění, zjistit, zda se v rodině nejedná o vrozenou dědičnou nádorovou predispozici a doporučit vhodnou prevenci.

Kdy je genetické vyšetření u pacientů s onkologickým onemocněním (nebo jejich příbuzných) vhodné:

  • v případě diagnózy nádorového onemocnění v neobvykle mladém věku,
  • u osob s různými typy nádorového onemocnění,
  • při výskytu oboustranných nádorů v párových orgánech,
  • při opakovaném výskytu stejného typu nádorového onemocnění (např. karcinomu prsu nebo karcinomu tlustého střeva a konečníku) v rodině,
  • při kombinaci určitých typů nádorů u blízkých příbuzných (karcinom prsu a vaječníků, karcinom střeva a dělohy), zvláště pak v případech, kdy k manifestaci onemocnění došlo v mladším věku.

O možnosti genetického vyšetření je možno se informovat u svého ošetřujícího lékaře.