Příčiny mužské neplodnosti

Muži se stejně jako ženy podílí na zvyšujícím se počtu párů, které mají problémy s přirozeným početím. Za účelem zjištění stavu mužské plodnosti jsou prováděna vyšetření v rámci komplexní péče o reprodukční zdraví páru.
Příčiny neplodnosti u mužů můžeme rozdělit na základní tři typy. Jedná se o pretestikulární, testikulární a posttestikulární příčiny. Dále je mužská plodnost ovlivňována s genetickými a imunologickými faktory.

Pretestikulární příčiny

Jde se o stav, kdy je neplodnost způsobena nedostatečným vývojem mužských pohlavních žláz – varlat. Ten bývá způsoben celou řadou důvodů, jako jsou například genetické odchylky, těsný oděv, jízda na kole, na koni apod.

Testikulární příčiny

V těchto případech, je příčinou neplodnosti nekvalitní ejakulát z hlediska počtu životaschopných a pohyblivých spermií. Spermie mohou mít špatný tvar, složení apod., pak hovoříme o teratospermii. Nedostatek spermií pak označujeme jako oligospermie. Úplná absence spermií v ejakulátu je nazývána azoospermie.

Faktorů, které mohou ovlivňovat kvalitu ejakulátu je celá řada. Může se jednat například o prodělanou infekci spalničkami, malárií, nádory varlat, a další onemocnění.

Posttestikulární příčiny

U mužů s posttestikulární příčinou je funkce varlat normální, ale spermie se nedostanou z těla ven. Toto může být způsobeno například neprůchodností chámovodů, absencí chámovodů, záněty prostaty, chybným vyústěním močové trubice, impotence apod.

Genetický faktor

Tento problém se týká žen i mužů, kteří sami mají nebo jsou přenašeči některé genetické vady. Často se nemusí jednat o neschopnost otěhotnět přirozenou cestou, ale mimotělní oplodnění je v těchto případech doporučováno pro vyloučení možnosti početí dítěte s genetickou vadou. Za účelem odhalení možného přenašečství chromozomálních vad nabízíme možnost testování genetické kompatibility páru CarrierTest.

Imunologický faktor

Imunologicky způsobená neplodnost může postihovat jak ženy, tak muže. V důsledků určitých imunologických problémů může docházet k útoku imunitních systému proti spermiím nebo proti tkáním vajíčka. Páry s imunologickými problémy pak často řeší problém se samotným početím nebo s častým potrácením.

Jak probíhá identifikace příčiny mužské neplodnosti?
anamnéza

Formou konzultace s lékařem pár odpovídá na otázky, které jsou zaměřené na výskyt různých onemocnění v rodině a v průběhu vlastního života. Lékař bude klást otázky týkající se užívaných léků či potravinových doplňků, četnosti pohlavního styku, prodělaných operací apod.

vyšetření
spermiogramu

Za účelem vyšetřen spermiogramu je nutné odevzdat vzorek ejakulátu, který je vyšetřován v laboratoři. Základními hodnotícími parametry spermatu je jeho objem, vzhled, doba ztekucení, celkový počet spermií, procento pohyblivých spermií a procento vzhledově normálních spermií.

základní laboratorní
vyšetření krve

Z krve vyšetřujeme možnou přítomnost pohlavně přenosných chorob (hepatitida B a C, syfilis, HIV).

Dle výsledků jednotlivých vyšetření může lékař doporučit další diagnostické vyšetření jako například imunologické či genetické vyšetření, vyšetření andrologem, sexuologem či jiným specialistou.

Tato diagnostika je dále doporučována za účelem odhalení a následné léčby příčiny neplodnosti.