Náš tým

Vysoce kvalifikovaní odborníci, nejmodernější vybavení a individuální přístup jsou základem kvalitní péče. Spolupracujeme se specialisty a klinikami doma i v zahraničí a podílíme na rozvoji svého oboru.

Centrum asistované reprodukce rightArrow
MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Vedoucí lékař IVF
+

MUDr. Miloš Černý

Vedoucí lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr.  Alena Langerová Ph.D.
MUDr. Alena Langerová Ph.D.
Lékařka IVF
+

MUDr. Alena Langerová Ph.D.

Lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po té nastoupila na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Chomutov. Od roku 2003 se plně věnuje asistované reprodukci. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. V roce 2014 získala doktorát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práci obhájila na téma: Epigenetické a strukturální charakteristiky savčích oocytů a embryí: extrapolace pro humánní asistovanou reprodukci (ART). Na klinice GENNET působí od roku 2009. 

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
Lékařka IVF
+

MUDr. Veronika Mokrá

Lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá je lékařkou IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou II. Lékařské fakulty v Praze Motole. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Panochovy nemocnice v Turnově. V roce 1996 složila atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
Lékařka IVF
+

MUDr. Kateřina Rožníčková

Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Karolína Dvořáčková
MUDr. Karolína Dvořáčková
Lékařka oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Karolína Dvořáčková

Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Karolína Dvořáčková vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství absolvovala s vyznamenáním. Praxi paní doktorka získala na Gynekologicko – porodnickém oddělení nemocnice Břeclav, Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jako ambulantní gynekolog a dále na četných zahraničních stážích. Na oddělení fetální medicíny kliniky GENNET působí od roku 2022.

MUDr. Gabriela Stránská
MUDr. Gabriela Stránská
Lékařka IVF
+

MUDr. Gabriela Stránská

Lékařka IVF

MUDr. Gabriela Stránská vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze program Všeobecné lékařství. V roce 2011 získala Evropskou atestaci v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Fakultní nemocnici v Motole či na klinice reprodukční medicíny Prague Fertility Centre. Aktuálně kromě GENNETU působí i ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Gynekologicko-porodnické klinice. V roce 2023 úspěšně složila atestační zkoušku z nástavbového oboru reprodukční medicína.

MUDr. Kateřina Hokerová
MUDr. Kateřina Hokerová
Lékařka IVF
+

MUDr. Kateřina Hokerová

Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Hokerová vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala na Gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Hořovice. MUDr. Hokerová publikuje články v odborných časopisech a podílí se na odborných knihách.

MUDr. Miloš Černý
MUDr. Miloš Černý
Vedoucí lékař IVF

MUDr. Miloš Černý je lékařem IVF programu na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2018. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získal na gynekologicko-porodnickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno či FN v Motole. V roce 2017 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví.

MUDr.  Alena Langerová Ph.D.
MUDr. Alena Langerová Ph.D.
Lékařka IVF

MUDr. Alena Langerová PhD. vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po té nastoupila na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Chomutov. Od roku 2003 se plně věnuje asistované reprodukci. Je držitelkou atestace v oboru gynekologie - porodnictví a reprodukční medicíny. V roce 2014 získala doktorát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práci obhájila na téma: Epigenetické a strukturální charakteristiky savčích oocytů a embryí: extrapolace pro humánní asistovanou reprodukci (ART). Na klinice GENNET působí od roku 2009. 

MUDr. Veronika Mokrá
MUDr. Veronika Mokrá
Lékařka IVF

MUDr. Veronika Mokrá je lékařkou IVF na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2011. Je absolventkou II. Lékařské fakulty v Praze Motole. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Panochovy nemocnice v Turnově. V roce 1996 složila atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví.

MUDr. Kateřina Rožníčková
MUDr. Kateřina Rožníčková
Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Rožníčková vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Karolína Dvořáčková
MUDr. Karolína Dvořáčková
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Karolína Dvořáčková vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství absolvovala s vyznamenáním. Praxi paní doktorka získala na Gynekologicko – porodnickém oddělení nemocnice Břeclav, Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jako ambulantní gynekolog a dále na četných zahraničních stážích. Na oddělení fetální medicíny kliniky GENNET působí od roku 2022.

MUDr. Gabriela Stránská
MUDr. Gabriela Stránská
Lékařka IVF

MUDr. Gabriela Stránská vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze program Všeobecné lékařství. V roce 2011 získala Evropskou atestaci v oboru Gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala jako lékařka ve Fakultní nemocnici v Motole či na klinice reprodukční medicíny Prague Fertility Centre. Aktuálně kromě GENNETU působí i ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Gynekologicko-porodnické klinice. V roce 2023 úspěšně složila atestační zkoušku z nástavbového oboru reprodukční medicína.

MUDr. Kateřina Hokerová
MUDr. Kateřina Hokerová
Lékařka IVF

MUDr. Kateřina Hokerová vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelkou atestace v oboru Gynekologie a porodnictví. Svou praxi získala na Gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Hořovice. MUDr. Hokerová publikuje články v odborných časopisech a podílí se na odborných knihách.

> <
Fetální medicína rightArrow
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Michal Holub
MUDr. Michal Holub
Lékař oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Michal Holub

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Michal Holub absolvoval 3. lékařskou fakultu UK, následně nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, kde se postupně začal věnovat diagnostice vrozených vývojových vad a genetických syndromů. V roce 2021 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví. Ve stejném roce se rozhodl, že by se chtěl dále rozvíjet v oboru fetální medicíny.

MUDr. Tereza Hanzelková
MUDr. Tereza Hanzelková
Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Tereza Hanzelková

Lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Patrik Šimják Ph.D.
MUDr. Patrik Šimják Ph.D.
Lékař oddělení fetální medicíny
+

MUDr. Patrik Šimják Ph.D.

Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Šimják vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, atestoval v oborech gynekologie a porodnictví, perinatologie a fetální medicína. Podílí se na řešení několika výzkumných projektů a pravidelně publikuje odborné články v prestižních zahraničních odborných časopisech a přednáší na tuzemských a mezinárodních kongresech. Zkušenosti sbíral mimo jiné na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze nebo na stážích na klinikách v Itálii a Polsku. Podílí se také na vzdělávání budoucích lékařů a porodních asistentek na 1. Lékařské fakultě UK.

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
Vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. působí ve společnosti od roku 2004 jako vedoucí lékařka oddělení fetální medicíny GENNET. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v Praze, v roce 2001 ji byla udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd. Od roku 2003 má Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie. Paní doktorka se podílí na řadě zahraničních a domácích publikací a prezentací. 

MUDr. Michal Holub
MUDr. Michal Holub
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Michal Holub absolvoval 3. lékařskou fakultu UK, následně nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, kde se postupně začal věnovat diagnostice vrozených vývojových vad a genetických syndromů. V roce 2021 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví. Ve stejném roce se rozhodl, že by se chtěl dále rozvíjet v oboru fetální medicíny.

MUDr. Tereza Hanzelková
MUDr. Tereza Hanzelková
Lékařka oddělení fetální medicíny
MUDr. Patrik Šimják Ph.D.
MUDr. Patrik Šimják Ph.D.
Lékař oddělení fetální medicíny

MUDr. Šimják vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, atestoval v oborech gynekologie a porodnictví, perinatologie a fetální medicína. Podílí se na řešení několika výzkumných projektů a pravidelně publikuje odborné články v prestižních zahraničních odborných časopisech a přednáší na tuzemských a mezinárodních kongresech. Zkušenosti sbíral mimo jiné na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze nebo na stážích na klinikách v Itálii a Polsku. Podílí se také na vzdělávání budoucích lékařů a porodních asistentek na 1. Lékařské fakultě UK.

> <
Genetika rightArrow
MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu
+

MUDr. Monika Koudová, MBA

Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance
+

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.

Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Dagmar Rašková

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Alena Puchmajerová

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Pokorná
MUDr. Monika Pokorná
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Monika Pokorná

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Monika Pokorná je absolventkou 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy - obor všeobecné lékařství V roce 2010 - 2011 působila jako sekundární lékařka na Interním oddělení Nemocnice Kadaň s.r.o. V roce 2011 – 2013 jako sekundární lékařka v 1. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. V roce 2012 – 2013 jako asistentka na 1. Interní klinice 3. LF UK a FNKV. V roce 2013 – 2016 jako externí lékařka na Klinice GHC Praha. V roce 2017 – 2018 absolvovala stáž v Laboratoři lékařské genetiky s.r.o. v Pardubicích. V roce 2013 – 2018 působila jako lékařka v GHC Genetics s.r.o., Praha a v letech 2019 – 2021 jako lékařka na ambulanci Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Štefan Lednický
MUDr. Štefan Lednický
Lékař oddělení genetiky
+

MUDr. Štefan Lednický

Lékař oddělení genetiky

MUDr. Štefan Lednický vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složil v oboru gynekologie a porodnictví. Během studia sbíral pan doktor zkušenosti na zahraničních stážích v Brazílii a USA. Zkušenosti získal také v rámci odborné stáže ENTOG Exchange v Polsku a v privátní ambulanci GYNMEDICO. Jako lékař působil 6 let na Gynekologicko – porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Kateřina Sobolová
MUDr. Kateřina Sobolová
Lékařka oddělení genetiky
+

MUDr. Kateřina Sobolová

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Kateřina Sobolová je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2022. Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 2010-2014 působila v Lékařské ordinaci Vyšehrad s.r.o.v rámci předatestační přípravy, která byla zakončena v roce 2013 úspěšným složením atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství.  V roce 2012 absolvovala stáž v ordinaci praktického lékaře v Krakově. V letech 2010-2021 se podílela na výuce 4.ročníku na Ústavu všeobecného lékařství 1.LF – obor Primární péče. V letech 2015-2021 působila v ordinaci praktického lékaře MUDr. Renáty Ryvolové.

MUDr. Veronika Sabolová
MUDr. Veronika Sabolová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Veronika Sabolová

Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Monika Koudová, MBA
MUDr. Monika Koudová, MBA
Vedoucí lékařka genetického programu

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics  (ASHG). 

MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
MUDr. Jan Diblík, Ph.D.
Zástupce vedoucího lékaře genetického programu pro ambulance

MUDr. Jan Diblík, Ph.D. je lékařem oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2013. Praxi získal v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Centru reprodukční medicíny ve FN Motol. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně postgraduální doktorské studium biomedicíny na Univerzitě Karlově. Je držitelem atestace v oboru lékařské genetiky a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.

MUDr. Dagmar Rašková
MUDr. Dagmar Rašková
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Dagmar Rašková je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2003. Je absolventkou fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie a atestaci v oboru lékařské genetiky. Svou praxi zahájila na interním oddělení nemocnice v Sušici, od r. 1987 pracovala na genetickém oddělení (později ÚBLG) FN Motol. Účastnila se postgraduálních kurzů IPVZ v lékařské genetice a 2nd European Scholl of Medical Genetics v Janově. Každoročně se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí. Je držitelkou certifikátu celoživotního vzdělávání v oboru lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou více než 70 českých a zahraničních publikací.

MUDr. Alena Puchmajerová
MUDr. Alena Puchmajerová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Alena Puchmajerová je lékařkou oddělení lékařské genetiky kliniky GENNET od roku 2017. Vystudovala 1. lékařskou fakultu, po jejím ukončení v roce 1993 nastoupila na neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. V roce 1996 složila atestaci z pediatrie, a začala se věnovat klinické genetice. Praxi získala v Ústavu biologie a lékařské genetiky FN v Motole a 2. LF UK, kde pracovala do roku 2017. V roce 1999 složila nástavbovou atestaci z lékařské genetiky. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých domácích i zahraničních publikací. Podílí se na postgraduálním vzdělávání lékařů. Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Lucie Slámová je lékařkou na oddělení lékařské genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2017. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou praxi získala na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol jako lékařka a výzkumný pracovník. Je členkou české společnosti pro analytickou cytologii a české hematologické společnosti ČLS JEP. Účastní se odborných kurzů a seminářů jako jsou EuGESMA Bioinformatics School 2012, LTK module 1, FELASA kategorie B a odborný seminář průtokové cytometrie. Získala také několik ocenění, například cena Alberta Schweitzera za lékařství 2014, cena ČSAC za nejlepší publikaci z roku 2013 a cena ČHS JEP za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2013. Je autorkou a spoluautorkou mnoha českých i zahraničních publikací.

MUDr. Monika Pokorná
MUDr. Monika Pokorná
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Monika Pokorná je absolventkou 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy - obor všeobecné lékařství V roce 2010 - 2011 působila jako sekundární lékařka na Interním oddělení Nemocnice Kadaň s.r.o. V roce 2011 – 2013 jako sekundární lékařka v 1. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. V roce 2012 – 2013 jako asistentka na 1. Interní klinice 3. LF UK a FNKV. V roce 2013 – 2016 jako externí lékařka na Klinice GHC Praha. V roce 2017 – 2018 absolvovala stáž v Laboratoři lékařské genetiky s.r.o. v Pardubicích. V roce 2013 – 2018 působila jako lékařka v GHC Genetics s.r.o., Praha a v letech 2019 – 2021 jako lékařka na ambulanci Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Štefan Lednický
MUDr. Štefan Lednický
Lékař oddělení genetiky

MUDr. Štefan Lednický vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složil v oboru gynekologie a porodnictví. Během studia sbíral pan doktor zkušenosti na zahraničních stážích v Brazílii a USA. Zkušenosti získal také v rámci odborné stáže ENTOG Exchange v Polsku a v privátní ambulanci GYNMEDICO. Jako lékař působil 6 let na Gynekologicko – porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

MUDr. Kateřina Sobolová
MUDr. Kateřina Sobolová
Lékařka oddělení genetiky

MUDr. Kateřina Sobolová je lékařkou oddělení genetiky na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2022. Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 2010-2014 působila v Lékařské ordinaci Vyšehrad s.r.o.v rámci předatestační přípravy, která byla zakončena v roce 2013 úspěšným složením atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství.  V roce 2012 absolvovala stáž v ordinaci praktického lékaře v Krakově. V letech 2010-2021 se podílela na výuce 4.ročníku na Ústavu všeobecného lékařství 1.LF – obor Primární péče. V letech 2015-2021 působila v ordinaci praktického lékaře MUDr. Renáty Ryvolové.

MUDr. Veronika Sabolová
MUDr. Veronika Sabolová
Lékařka oddělení genetiky
> <
Urologie&andrologie rightArrow
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
Urolog
+

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.

Urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová
MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová
Urolog
+

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová

Urolog

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová vystudovala Lékařskou fakultu Hradec Králové, Univerzity Kalovy v Praze. Následně nastoupila na urologickém oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, později přešla na urologické oddělení Nemocnice Pelhřimov a v roce 2018 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru urologie. MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová je součástí týmu GENNET od roku 2023.

MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
Urolog

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro – onkologie. Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET a od roku 2016 vedoucím uro-andrologické ambulance GENNET. MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová
MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová
Urolog

MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová vystudovala Lékařskou fakultu Hradec Králové, Univerzity Kalovy v Praze. Následně nastoupila na urologickém oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, později přešla na urologické oddělení Nemocnice Pelhřimov a v roce 2018 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru urologie. MUDr. Kateřina Šťastná Bedrnová je součástí týmu GENNET od roku 2023.

> <
Alergologie a klinická imunologie rightArrow
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Lenka Sedláčková

Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Jana Emlerová
MUDr. Jana Emlerová
Lékařka
+

MUDr. Jana Emlerová

Lékařka

MUDr. Jana Emlerová je lékařkou ambulance alergologie a klinické imunologie kliniky GENNET od roku 2023. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství. Atestační zkoušku v oboru Alergologie a klinická imunologie složila v roce 2019. Svou praxi zahájila na Neurologickém oddělení Nemocnice na Bulovce, následně působila na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a zkušenosti sbírala i v soukromé praxi MUDr. Přemysla Rákosníka se specializací na alergologii, imunologii, pneumologii, interní lékařství.

MUDr. Tomáš Slisz
MUDr. Tomáš Slisz
Lékař
+

MUDr. Tomáš Slisz

Lékař

MUDr. Tomáš Slisz vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně působil jako lékař na odd. Alergologie a Klinické Imunologie Pneumologické kliniky 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Během své praxe složil v roce 2022 atestaci v oboru Alergologie a Klinická Imunologie. Pravidelně publikuje odborné články v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech a přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech. Podílí se také na vzdělávání budoucích lékařů na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. MUDr. Slisz je členem European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Součástí týmu kliniky GENNET od roku 2023.

MUDr. Lucie Hoftová
MUDr. Lucie Hoftová
Lékařka
+

MUDr. Lucie Hoftová

Lékařka

MUDr. Lucie Hoftová vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Na interním oddělení Nemocnice Mělník získala praxi z vnitřního lékařství a absolvovala interní kmen. Od roku 2023 se intenzivně věnuje oboru alergologie a klinická imunologie. Na klinice GENNET pracuje pod vedením MUDr. Lenky Sedláčkové a připravuje se k atestační zkoušce.

MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin Černá
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie
+

MUDr. Karin Černá

Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Černá je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Lenka Sedláčková
Vedoucí programu alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie (AKI) atestovala v roce 2004. Do roku 2020 působila v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí lékař laboratoře imunologie Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a jako lékař ambulance Centra alergologie a klinické imunologie. Součástí pracovní náplně byla i konziliární činnost v oboru AKI pro lůžková oddělení nemocnice. Zavedla a rozvinula komplexní diagnostiku lékových alergií pomocí laboratorních, kožních a provokačních testů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2013 vede Pracovní skupinu pro lékové alergie ČSAKI, je členkou výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI, Evropské akademie alergologie a klinické imunologie a Americké společnosti pro reprodukční medicínu.

MUDr. Jana Emlerová
MUDr. Jana Emlerová
Lékařka

MUDr. Jana Emlerová je lékařkou ambulance alergologie a klinické imunologie kliniky GENNET od roku 2023. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství. Atestační zkoušku v oboru Alergologie a klinická imunologie složila v roce 2019. Svou praxi zahájila na Neurologickém oddělení Nemocnice na Bulovce, následně působila na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a zkušenosti sbírala i v soukromé praxi MUDr. Přemysla Rákosníka se specializací na alergologii, imunologii, pneumologii, interní lékařství.

MUDr. Tomáš Slisz
MUDr. Tomáš Slisz
Lékař

MUDr. Tomáš Slisz vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně působil jako lékař na odd. Alergologie a Klinické Imunologie Pneumologické kliniky 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Během své praxe složil v roce 2022 atestaci v oboru Alergologie a Klinická Imunologie. Pravidelně publikuje odborné články v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech a přednáší na tuzemských i mezinárodních kongresech. Podílí se také na vzdělávání budoucích lékařů na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. MUDr. Slisz je členem European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Součástí týmu kliniky GENNET od roku 2023.

MUDr. Lucie Hoftová
MUDr. Lucie Hoftová
Lékařka

MUDr. Lucie Hoftová vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Na interním oddělení Nemocnice Mělník získala praxi z vnitřního lékařství a absolvovala interní kmen. Od roku 2023 se intenzivně věnuje oboru alergologie a klinická imunologie. Na klinice GENNET pracuje pod vedením MUDr. Lenky Sedláčkové a připravuje se k atestační zkoušce.

MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin Černá
Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie

MUDr. Karin Černá je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na naší klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1992 nastoupila jako sekundární lékařka na Imunologickou jednotku Ústavu plicních nemocí v Praze na Bulovce, odkud po dvou letech přešla do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jako sekundární lékařka pracovala také na 1. interní klinice VFN a 1. LF, a dále jako lékař-specialista v Ústavu imunologie mikrobiologie VFN a 1. LF UK. V letech 2013-2017 působila jako primářka Laboratoře klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK. Od roku 2017 pracuje také jako klinický imunolog v Klinickém centru Iscare. První atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1995, druhou specializační atestaci z alergologie a klinické imunologie v roce 2001. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

> <
Anesteziologie rightArrow
MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog
+

MUDr. Olga Šlechtová

Vedoucí anesteziolog

V roce 1996 absolvovala MUDr. Olga Šlechtová 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složila v roce 1999 v oboru anesteziologie a resuscitace prvního stupně, v roce 2005 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace. Do roku 2018 působila MUDr. Šlechtová jako lékař anesteziolog ve FN Motol, od roku 2019 na stejné pozici vykonává praxi v Nemocnici sester sv. Karla Boromejského. Paní doktorka je členkou České lékařské komory a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. V GENNET působí MUDr. Olga Šlechtová od roku 2006.

MUDr. Olga Šlechtová
MUDr. Olga Šlechtová
Vedoucí anesteziolog

V roce 1996 absolvovala MUDr. Olga Šlechtová 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestační zkoušku složila v roce 1999 v oboru anesteziologie a resuscitace prvního stupně, v roce 2005 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace. Do roku 2018 působila MUDr. Šlechtová jako lékař anesteziolog ve FN Motol, od roku 2019 na stejné pozici vykonává praxi v Nemocnici sester sv. Karla Boromejského. Paní doktorka je členkou České lékařské komory a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. V GENNET působí MUDr. Olga Šlechtová od roku 2006.

> <
Embryologická laboratoř rightArrow
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog
+

Ing. Radomír Křen, Ph.D.

Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF
+

MUDr. Pavlína Potužníková

Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
Odborný VŠ pracovník - konzultant
+

Ing. Josef Míka, CSc.

Odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Embryoložka
+

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.

Embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
Atestovaná klinická embryoložka
+

Mgr. Lucie Hybnerová

Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
Atestovaná klinická embryoložka

Ing. Lenka Mayerová

Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
Embryoložka

Mgr. Hana Svobodová

Embryoložka

Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
Embryoložka

Mgr. Lucie Fryntová

Embryoložka

Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Ing. Radomír Křen, Ph.D.
Vedoucí laboratoří IVF, atestovaný klinický embryolog

Ing. Radomír Křen, Ph.D. je vedoucím embryologických laboratoří klinik GENNET. Pan inženýr v rámci své předchozí praxe nasbíral cenné zkušenosti v několika centrech asistované reprodukce. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti IVF, mimo jiné absolvoval studijní pobyt v Japonsku. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních konferencí. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a je atestovaným embryologem.

MUDr. Pavlína Potužníková
MUDr. Pavlína Potužníková
Vedoucí laboratoře IVF

MUDr. Pavlína Potužníková je vedoucí IVF laboratoře na naší klinice GENNET Letná, kde působí od roku 2005. Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK, svou praxi získala v Centru asistované reprodukce Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, kde pracovala v letech 1996 – 2005 jako embryolog. V roce 2018 složila atestaci Klinický embryolog.

Ing. Josef Míka, CSc.
Ing. Josef Míka, CSc.
Odborný VŠ pracovník - konzultant

Ing. Josef Míka, CSc., získal titul inženýra v roce 1975 na Vysoké škole zemědělské jako absolvent zootechniky. V roce 1985 obhájil disertační práci v oboru endokrinologie reprodukce hospodářských zvířat na akademii věd ČR. Na klinice GENNET pracuje od roku 2005 jako vedoucí IVF laboratoře. Své předchozí zkušenosti získal ve výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se mimo jiné věnoval oboru molekulární biologie. Dále v CAR Iscare jako vedoucí laboratoře. Je spoluautorem odborných a vědeckých článků v oboru umělého oplodnění. Je členem ESHRE (European society for human reproduction and embryology), ASRM (American societi for reproductive medicine) a ČGPS ARE (Česká gynekologická a porodnická společnost – Asociace reprodukčních embryologů).

Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Ing. Petra Klabanová, Ph.D.
Embryoložka

Ing. Petra Klabanová, Ph.D. je členkou týmu embryologické laboratoře kliniky GENNET Praha 1 a 7 od roku 2016. Na klinice GENNET Praha 1 pracovala již v letech 2011 až 2013. Je členkou odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie (ARE). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2019 úspěšně absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.

Mgr. Lucie Hybnerová
Mgr. Lucie Hybnerová
Atestovaná klinická embryoložka

Mgr. Lucie Hybnerová, atestovaná klinická embryoložka, členka odborných společností Asociace reprodukční embryologie (ARE) a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE). Na klinice GENNET Praha 7 působí od roku 2018. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biologie a genetika. Svou praxi získala v laboratořích ÚPMD, ISCARE a Pronatal. V roce 1997 složila atestaci v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice, roku 2012 absolvovala zkoušku při ESHRE - Clinical Embryologist, v roce 2015 - též při ESHRE - získala certifikát Senior Embryologist. Roku 2018 pak završila své vzdělávání atestační zkouškou z Klinické embryologie.

Ing. Lenka Mayerová
Ing. Lenka Mayerová
Atestovaná klinická embryoložka
Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Hana Svobodová
Embryoložka
Mgr. Lucie Fryntová
Mgr. Lucie Fryntová
Embryoložka
> <
Zdravotní sestry rightArrow
Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra
+

Ivana Hrodějová

Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Hampl Helebrantová
Barbora Hampl Helebrantová
Vrchní sestra IVF

Barbora Hampl Helebrantová

Vrchní sestra IVF

Iveta Milisová
Iveta Milisová
Vrchní sestra operačních sálů

Iveta Milisová

Vrchní sestra operačních sálů

Eva Jiříková
Eva Jiříková
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Eva Jiříková

Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky

Olga Křížová
Olga Křížová
Vrchní sestra alergologie a klinické imunologie

Olga Křížová

Vrchní sestra alergologie a klinické imunologie

Ivana Hrodějová
Ivana Hrodějová
Hlavní sestra

Ivana Hrodějová – vystudovala střední zdravotnickou školu v Banské Bystrici, obor všeobecná sestra. Poté odjela do Prahy, na 2. Chirurgické klinice v Praze 2 si dodělala nástavbové studium – obor sálová sestra. Na klinice zůstala pracovat v oboru. Od roku 1995 pracuje u MUDr. Davida Stejskala jako zdravotní sestra pro genetickou ambulanci. Na IPVZ ukončila dvouleté studium specializační zkouškou Genetika v roce 1998. Ve společnosti GENNET zůstala pracovat do současnosti jako hlavní sestra. 

Barbora Hampl Helebrantová
Barbora Hampl Helebrantová
Vrchní sestra IVF
Iveta Milisová
Iveta Milisová
Vrchní sestra operačních sálů
Eva Jiříková
Eva Jiříková
Vrchní sestra fetální medicíny a lékařské genetiky
Olga Křížová
Olga Křížová
Vrchní sestra alergologie a klinické imunologie
> <